סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4548

2
59
6
82
9
51
3
3
8
7
52
81
4
5
2
3
26
9
16
9
92
7