סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4550

3
61
4
91
51
6
9
4
9
8
95
32
7
2
4
4
2
79
59
1
97
6