סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4552

3
97
7
58
36
8
1
62
3
8
5
6
4
6
53
9
2
76
92
1
61
8