סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4554

1
3
87
1
241
35
57
2
8
26
7
6
85
92
316
9
56
6
3