סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4555

4
3
87
1
35
8
4
2
38
37
58
49
89
4
6
7
63
2
29
3
6