סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4557

3
8
59
7
4
6
1
8
26
95
97
5
68
51
89
4
6
8
2
4
15
9
7