סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4558

2
3
8
65
2
46
1
5
2
6
89
6
4
19
8
5
6
7
58
1
86
3
7
9