סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4559

3
1
537
6
4
8
2
64
35
45
1
68
61
58
2
8
5
4
326
1
9