סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4561

3
47
2
1
5
32
6
39
48
8
276
3
37
45
6
51
7
8
5
43
6