סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4563

4
23
6
79
4
83
1
7
6
89
36
47
7
8
2
16
5
28
1
36
5