סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4566

1
3
8
8
4
53
9
76
1
87
46
68
95
3
73
6
16
5
9
9
1
3