סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4567

3
5
1
15
27
6
2
64
5
5
2
4
8
6
1
4
35
7
3
24
51
8
6
4