סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4568

78
8
9
43
7
48
9
81
37
9
2
15
73
2
45
6
74
2
9
51