סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4570

67
3
83
7
69
21
8
9
51
1
3
72
3
8
16
46
5
32
2
94