סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4571

87
594
1
4
1
37
7
83
43
61
92
5
13
9
7
6
581
32