סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4572

71
9
4
7
62
19
84
29
4
621
3
25
73
43
65
7
8
4
37