סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4573

7
96
41
57
9
57
1
8
9
7
6
9
3
7
1
2
94
7
17
23
49
8