סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4574

9
81
14
8
3
4
6
82
7
57
43
21
2
75
8
5
4
8
69
57
2