סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4575

62
7
1
5
6
93
5
2
9
932
816
745
3
7
5
26
9
7
6
4
89