סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4576

6
78
27
3
54
5
7
3
6
8
1
2
5
1
9
4
1
3
8
85
7
62
46
1