סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4577

86
8
2
15
873
68
4
75
5
3
27
3
68
471
93
2
5
81