סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4579

3
7
5
75
42
6
1
1
246
8
93
3
871
2
1
6
31
27
8
9
1