סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4583

31
8
6
75
4
5
6
18
3
26
3
4
54
2
31
9
8
3
95
1
4
23