סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4585

3
5
1
5
1
2
92
6
8
4
28
4
21
3
12
5
5
2
98
9
6
4
3
9
5