סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4586

54
89
4
1
35
6
4
7
3
9
3
29
7
9
4
5
5
9
62
6
5
83
54