סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4587

84
2
6
25
3
1
7
4
9
53
7
86
2
51
4
2
3
5
9
68
4
5
13