סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4588

179
46
6
3
2
9
8
27
9
93
57
3
19
3
8
6
9
1
43
271