סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4589

1
7
4
1
57
79
54
1
63
8
8
6
9
21
9
45
32
57
3
3
9
1