סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4591

716
9
8
695
1
2
873
2
83
6
483
4
3
584
7
1
328