סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4592

46
51
79
29
6
8
4
67
9
2
8
9
35
7
2
7
98
96
58
34