סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4593

4
852
1
5
1
42
875
9
3
8
1
6
7
145
92
6
4
3
194
7