סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4595

16
4
5
38
9
2
7
4
8
6
95
2
1
51
2
3
9
2
4
8
71
4
7
32