סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4597

9
8
76
81
364
47
9
21
17
12
4
76
542
61
45
6
3