סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4598

9
7
5
75
2
42
7
2
85
82
953
76
63
1
4
39
3
27
8
9
4