סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4599

1
7
6
5
64
8
68
1
3
9
12
4
1
76
9
3
2
51
6
49
3
5
3
6