סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4600

3
8
9
8
6
7
6
9
318
21
5
8
6
4
57
189
7
3
2
8
9
3
6
7