סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4601

24
69
16
7
28
74
91
3
3
4
6
43
85
76
8
91
36
24