סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4602

3
25
8
4
8
47
51
25
3
7
21
3
7
82
27
89
4
3
1
68
9