סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4603

6
94
5
8
13
4
2
8
62
9
3
9
6
7
1
42
5
1
4
38
9
7
29
5