סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4608

4
18
2
5
7
61
96
5
1
7
6
82
3
6
5
7
69
86
7
3
9
81
5