סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4610

12
539
7
2
241
7
4
3
9
26
3
4
9
8
316
3
5
162
73