סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4615

2
96
8
6
7
9
1
5
2
69
87
8
3
73
21
4
7
5
1
8
7
3
39
7