סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4616

81
36
9
4
7
6
3
2
85
96
43
57
19
2
6
1
5
8
6
98
51