סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4617

7
5
2
98
9
54
1
8
5
62
3
89
4
49
7
8
9
72
5
41
9
3
4