סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4619

5
489
2
1
76
49
8
47
3
6
8
6
47
8
57
34
7
2
168
5