סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4621

4
96
3
81
68
2
37
6
1
5
7
4
6
8
6
3
43
7
51
76
2
59
4