סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4623

4
6
8
45
29
59
3
8
9
4
13
96
6
3
7
1
59
29
75
1
4
2