סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4624

4
96
75
9
2
689
1
3
74
39
14
3
2
951
1
5
38
59
4