סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4626

8
3
4
5
98
6
7
12
5
21
3
2
8
6
75
2
42
6
3
69
4
7
4
8