סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4627

6
37
94
3
9
58
9
53
2
48
27
8
16
1
94
8
7
13
97
4